Att anlita en takläggare

Takläggare är ett mycket varierat yrke som handlar om att lägga nya tak med företag som lägger tak, underhåll, renovering eller reparationer av tak. En takläggare kallas även för tätskiktsmontör eller takmontör vilket antagligen kommer från de många olika arbetsuppgifterna inom takläggning. Taket på en fastighet skyddar huset från att skadas av väder och vind vilket gör att det kräver regelbundet underhåll. Ett bra tak som tagits om hand kommer alltid att höja värdet på en fastighet.

Ett nytt tak

När du lägger ett tak byggs det i flera olika skikt med taktjänster i vasastan. När ett nytt tak tar form börjar takläggaren med att skapa ett tätt och effektivt tätskikt. Man börjar med att lägga ett isolerande skikt för att sedan göra ett underlagsarbete med antingen tunnare plåt eller takpapp. Slutfasen med det nya taket är att lägga det yttre skiktet. Det är det yttersta skiktet som vi alla kan se och som vanligtvis består av varierande material såsom tegelpannor, koppar eller metall.