Reparera ett tak

Förr eller senare kommer en husägare att behöva renovera, reparera eller lägga nytt tak. Hur omfattande ett takarbete blir beror helt och hållet på det befintliga takets skick. Reparationer för exempelvis läckage måste åtgärdas snarast eftersom läckor kan orsaka mycket stora skador, så laga taket. En professionell takläggare kommer vid en inspektion att kunna avgöra hur små eller stora reparationerna kommer att bli eller om ett helt nytt tag behövs. Takläggare kontrollerar inte endast det yttre skiktet av taket utan tar även en titt på det undre tätskiktet. Hur taket kommer att repareras och hur mycket det kommer att kosta beror dels på av vilket material det yttre taket är och hur omfattande skadorna är.

Att tänka på

När du anlitar en takläggare är det viktigt att taket läggs eller renoveras på ett fackmannamässigt sätt, att priset är så bra som möjligt, att arbetet kommer att färdigställas i tid och att arbetet är av god kvalitet. Det finns tyvärr oseriösa takläggare som kan orsaka stora skador på ditt hus och länsa din ekonomi så var noga med att kontrollera företaget först genom att exempelvis begära referenser. Som väl är finns det även gott om duktiga och professionella takläggare som dessutom ger garanti på sitt arbete. Se till att företaget har rätt behörigheter och försäkring samt givetvis F-skattsedel. Det är också bra att ta reda på om en takläggare är ansluten till en branschorganisation. För att försäkra dig om att taket har lagts på rätt sätt kan du gärna komma överens med din takläggare om att besiktiga det färdiga taket av en oberoende besiktningsman. Om du har tydliga garantier i ditt avtal med en takläggare brukar det dock inte vara nödvändigt.