Takläggning

Hur blir man takläggare?

Takläggning är både spännande, roligt, kreativt och kräver god fysik. Ju sämre väder och mer frekventa stormar desto bättre tak behöver vi ha och kanske också oftare lägga om dem. Takläggning är också kreativt, det finns många olika material och typer av hustak och tjänster att anlita företag tak. När man väljer tak handlar det också om design. Har du funderat på att utbilda dig till takläggare?

Utbilda dig till takläggare

Utbildningen för takläggare innehåller både bred och djup kunskap om tätskikt, läktmontering, takbeklädning och kunskap om olika taktyper. Ansvaret vilar tungt på takläggaren att taket ska bli tätt eftersom det ska skydda fastigheten i alla väder. Ju mer den färske takläggaren arbetar inom yrket desto mer värdefull erfarenhet samlar man och hantverket utvecklas. Till slut kan arbeten utföras av högsta klass nästan per automatik eftersom träning ger färdighet. Denna kunskap bidrar också till att optimera takets livslängd. Det finns flera olika utbildningar för den som vill bli takläggare, vad man väljer kan bero på ålder och förutsättningar. Yrket är mycket populärt eftersom det är omväxlande och roligt. Det kräver dock mogenhet och ansvar. Om du planerar att söka till gymnasiet kan man söka sig till bygg-och anläggningsprogrammet med inriktning mot husbyggnation. Det finns ytterligare en inriktning mot plåtslageri om man istället siktar på att arbeta med plåttak. Är du äldre och vill omskola dig till takläggare? Det finns både privata utbildningar och Komvux, men det finns också lärlingstjänster hos flera företag där man utbildar sig i yrket på plats. En lärlingsperiod består av 3300 timmar som innehåller både teori och en praktisk del. Den som anlitar en takläggare och vill ha arbetet utfört till högsta kvalitet och med hög säkerhet bör anlita en yrkesutbildad takläggare som också har certifikat i taksäkerhet. read more

Reparera ett tak

Förr eller senare kommer en husägare att behöva renovera, reparera eller lägga nytt tak. Hur omfattande ett takarbete blir beror helt och hållet på det befintliga takets skick. Reparationer för exempelvis läckage måste åtgärdas snarast eftersom läckor kan orsaka mycket stora skador, så laga taket. En professionell takläggare kommer vid en inspektion att kunna avgöra hur små eller stora reparationerna kommer att bli eller om ett helt nytt tag behövs. Takläggare kontrollerar inte endast det yttre skiktet av taket utan tar även en titt på det undre tätskiktet. Hur taket kommer att repareras och hur mycket det kommer att kosta beror dels på av vilket material det yttre taket är och hur omfattande skadorna är.

Att tänka på

När du anlitar en takläggare är det viktigt att taket läggs eller renoveras på ett fackmannamässigt sätt, att priset är så bra som möjligt, att arbetet kommer att färdigställas i tid och att arbetet är av god kvalitet. Det finns tyvärr oseriösa takläggare som kan orsaka stora skador på ditt hus och länsa din ekonomi så var noga med att kontrollera företaget först genom att exempelvis begära referenser. Som väl är finns det även gott om duktiga och professionella takläggare som dessutom ger garanti på sitt arbete. Se till att företaget har rätt behörigheter och försäkring samt givetvis F-skattsedel. Det är också bra att ta reda på om en takläggare är ansluten till en branschorganisation. För att försäkra dig om att taket har lagts på rätt sätt kan du gärna komma överens med din takläggare om att besiktiga det färdiga taket av en oberoende besiktningsman. Om du har tydliga garantier i ditt avtal med en takläggare brukar det dock inte vara nödvändigt. read more

Att anlita en takläggare

Takläggare är ett mycket varierat yrke som handlar om att lägga nya tak med företag som lägger tak, underhåll, renovering eller reparationer av tak. En takläggare kallas även för tätskiktsmontör eller takmontör vilket antagligen kommer från de många olika arbetsuppgifterna inom takläggning. Taket på en fastighet skyddar huset från att skadas av väder och vind vilket gör att det kräver regelbundet underhåll. Ett bra tak som tagits om hand kommer alltid att höja värdet på en fastighet.

Ett nytt tak

När du lägger ett tak byggs det i flera olika skikt. När ett nytt tak tar form börjar takläggaren med att skapa ett tätt och effektivt tätskikt. Man börjar med att lägga ett isolerande skikt för att sedan göra ett underlagsarbete med antingen tunnare plåt eller takpapp. Slutfasen med det nya taket är att lägga det yttre skiktet. Det är det yttersta skiktet som vi alla kan se och som vanligtvis består av varierande material såsom tegelpannor, koppar eller metall.